Go to Top

Lihula rahvaülikool õpetab taaskasutust

Lääne Elu, 25. märts 2010

Lihula rahvaülikooli tasuta taaskasutuskursus osutus nii menukaks, et rahvaülikool taotles uue rühma avamiseks lisaraha. “Huvi on hästi suur, kuigi me pole saanud kursust õieti reklaamidagi. Teave on levi­nud ise,” tunnis­tas Lihula rahvaülikooli juhataja Varje Ojala-Toos.

Jaanuaris alustanud kursus rõivaste taaskasutusest ja kaunistamisest rahvuslike motiividega tuli kohe täis. “Taotlesime raha, et avada teine rühm, mis alustab april­lis, ja sinnagi on praegu ainult kolm vaba kohta,” rääkis Ojala-Toos.Esimesse rühma ei tulnud rahvast mitte ainult Lihulast, vaid ka kaugemaist kantidest —Varblast, Haapsalust ja ko­guni Rae vallast.

Jätsin eile kodus põran­dad pesemata, et kursusele tulla,” ütles kursuslane Eda Aavik ja märkis, et tal on ko­dus lastest jäänud hulk kasu­tatud riideid, millele ta tahaks uut tarvitust leida nii, et see oleks ka ilus. Et kursuslased ei tohi kaa­sa tuua ühtegi kasutamata ma­terjali, on naised peale ko­dude tühjendanud ka Lihu­la taaskasutuspoode. “See on ammendamatu varaait,” märkis Varje Ojala-Toos.

Kui esialgu õpiti, missugu­seid materjale üldse sobib koos kasutada, et pool seeli­kut pärast esimest pesu kok­ku ei tõmbaks, siis hiljem jõuti ka maagiliste märkide ja mustriteni, millega rõi­vaid väestada.”Rõivas on rohkem kui lihtsalt kehakate. Ökomeele-laadi alla mahub ka vana aja meeldetuletus — kuidas mustrid üldse tekkisid kait­se-ja tõrjemaagiana, et kuri silm inimest ära ei kaetaks,” rääkis taaskasutuskursuse juhendaja Ene Hindpere.

Peale vana mustrimaagia käsitleb kursus ka värviõpe­tust, aga pigem selle kandi pealt, kuidas värvid mõjuta­vad ja peegeldavad kandja meeleolu. Taaskasutuskursust rahas­tab Euroopa sotsiaalfondist vabaharidusliidu programm täiskasvanute koolitusele vabahariduslikes koolituskeskustes.

Sama programmi kaudu pakub Lihula rahvaülikool ka vitspunutiste ja kompostikursust.