Go to Top

Kunstiteraapia Töötuba – 12.12.2014

Kuupäev: 12.12.2014
Kell 18.30-21.00
Eesmärk: osalejate vaimne heaolu on suurenenud.

Teraapia võimaldab läbi loomingulise tegevuse:

  • Luua ühenduse oma sisemaailma ja tunnetega.
  • Vaadelda oma probleeme teise nurga alt.
  • Avastada Loominguline Laps eneses.
  • Tunda rõõmu enese väljendamisest.
  • Tunnetada loomise väge.
  • Saada osa rühma kogemusest.

Sihtgrupp: kõik, kes suudavad pliiatsit käes hoida ja soovivad elust rõõmu tunda! Laste ühes võtmine on teretulnud!

Grupi optimaalne suurus: 5-13 inimest


Tööviis: Avatud Stuudio (open studio) põhimõttel toimiv töötuba on avatud nii osalejate kui ka kasutatavate tehnikate osas. Eelnevalt on kokku lepitud kohtumise aeg ja kestus. Kohtumise esimeses osas saavad osalejad vabalt valida materjali ja tehnika (joonistamine, kollaaži valmistamine, savi voolimine, meisterdamine jmt), mille abil oma sisemaailma hetkeseisu väljendada. Kokkulepitud aja jooksul valminud tööd on kohtumise teises pooles soovi korral võimalik interpreteerida. Interpreteerijaks on töö autor, juhendajal on õigus esitada suunavaid küsimusi ning avaldada oma tähelepanekuid. Rühma liikmetel on vastavalt kokkuleppele võimalik üksteisele tagasisidet jagada. Töötoas kogetu on konfidentsiaalne ning osalejad annavad selleks allkirjastatud nõusoleku, kaitsmaks enese avamisega seonduvat turvalisust.

NB! Joonistamisoskus või loomingulisuse tase pole osalemisel määrav, tähtis on soov sellest meetodist kasu saada! 

Juhendaja: Riin Hiieväli

Osalemissoovist palume teatada 11. detsembriks
e-post: riin.hiievali@gmail.com
tel. 5664 8090