Go to Top

Maarja Jõevee

Maarja Jõevee

Olen põline läänlane, minu esivanemad on elanud juba seitse põlve Kullamaa kihelkonnas. Mulle on väga olulised minu juured ning esivanemate tavad ja oskused.

Olen õppinud Tallinna Ülikoolis käsitöö ja kodunduse õpetajaks ning TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias rahvariiete valmistamist ja muuseumitööd. Lisaks olen end täiendanud paljudel käsitööalastel koolitustel.

Kõike seda mida olen õppinud püüan edasi anda ka õpilastele ja täiskasvanutele. Olen käsitööõpetaja Kullamaal, Virtsus, Metskülas ja Lihula Rahvaülikoolis, lisaks viin läbi erinevaid käsitööalaseid koolitusi.

Mulle väga meeldib oma teadmisi ja oskusi jagada ning näha kuidas miski oma käte vahel valmib. Väärtustan väga oma ala meistreid.


Töönäiteid