Go to Top

Kirivöö kudumine vöötelgedel

Kursuse maht: 10 tundi
Toimumise aeg: 11. oktoober 2014 – 10. jaanuar 2015
Õpetaja: Riina Paisu

Kuruse link