Go to Top

Juhataja, juhatus ja liikmed

Rahvaülikooli juhataja: Kadri Valk

Rahvaülikooli juhatusse kuuluvad: Ilme Figol, Eda Aavik ja Liisi Saare

Rahvaülikooli liikemd on:

Mati Mandel, Larissa Mandel, Anu-Lii Jürman, Annika Oltre, Eda Aavik, Mihkel Tiido, Guido Toos, Ilme Figol, Tarvi Sits, Hembo Pagi, Helgi Vellemäe, Ingrid Kalmet, Ain Saare, Liisi Saare

Eda Aavik

juhatuse liige

Olen põline läänlane, pärit Martna vallast. Õppisin aiandusagronoomiks, lasteaiakasvatajaks ja klassiõpetajaks. Praegu töötan õpetajana tublide ja vahvate lastega. Tegutsen naiskooris Leelo ja tantsurühmas Kirivöö. Toimetan koos Kaitseliidu Lääne maleva noortejuhtidega. Kuulun Eesti Klassiõpetajate Liitu ja Lihula Lilltikandi Seltsi.

Rahvaülikooli juhatuse liikmena soovin, et lähikonna inimesed leiaksid endas tahte õppida ja omandada uusi teadmisi, oskusi ning kogemusi. 


Ilme Figol

juhatuse liige

Elan Matsalus, töötan Lihula lasteaias õpetaja abi`na. Osalen Matsalu Naisseltsi ja Lilltikandi Seltsi tegemistes.

Minu suureks hobiks on käsitöö. Põhiliselt rahvariided, tikkimine, kudumine, heegeldamine ja telgedel kudumine. Selleks, et rahvariietest ja pärandkultuurist rohkem teada saada, olen ennast täiendanud erinevatel rahvakultuuri- ja käsitöökursustel, õppinud Olustvere TMK-s rahvuslikku käsitööd ja Tallinna Ülikooli juures läbinud „ Kutsepedagoogika“ 320h kursused.

Olen läbi koolituste näinud LRÜ-li arengut, siin osalevate inimeste teotahet ja entusiasmi. Just see on see, miks olin nõus osalema LRÜ töös.