Go to Top

Õppekorraldus

  1. Rahvaülikoolis toimub õpe juhatuse poolt kinnitatud ning Haridus- ja Teadus­­ministeeriumis registreeritud õppekavade alusel.
  2. Rahvaülikooli õppekavades teeb muudatusi nõukogu ning need kinnitatakse juhatuse poolt. Kümne tööpäeva jooksul nende kinnitamisest arvates esitatakse need Haridus- ja Teadusministeeriumile registreerimiseks.
  3. Õpe rahvaülikoolis toimub kursuste, õpiringide, seminaride ja õppereiside vormis (edaspidi “kursus”).
  4. Õppeperiood koosneb õppetunnist, õppepäevast, õppenädalast ja praktikast.
  5. Õppeaasta algab 1.septembril ja lõpeb 31.mail.
  6. Õpe võib toimuda väljaspool kooli ruume.
  7. Kursuslaste teadmisi ja sooritatud töö taset võidakse hinnata mittehindelise arvestusega.