Teadaanne

Lihula Rahvaülikool on lõpetanud enda tegevuse sügisel 2021.
Soovime tänada lektoreid, meie tublisid õppijaid ja kõiki koostööpartnereid. Olulise abi ja tegevustoetuste eest nii Lihula kui Lääneranna valda.

Südamega tehtu kestab meie aegade lõpuni.


Lühikokkuvõte ajaloost

  • MTÜ Lihula Rahvaülikool asutati 14.09.1997 aastal Lihulas.
  • MTÜ Lihula Rahvaülikool tegutseb avalikes huvides.
  • MTÜ Lihula Rahvaülikooli õpperuumid asuvad Lihula mõisahoones Linnuse tee 1, Lihulas.

Lihula Rahvaülikooli ülesandeks on:

  • Teha võimalikuks täiskasvanuhariduse ja elukestva õppe kättesaadavus maal elavatele inimestele.
  • Toetada inimkeskse ning teadmisi väärtustava kodanikuühiskonna kujunemist.

Alates 1997 aasta sügisest on toimunud koolitusi väga erinevatel teemadel: looduse- aja-ja kultuurilugu, maapere koduaia kujundamine, inglise, prantsuse ja soome keele kursused, kunstiõpe, kangastelgedel kudumine, lapitöö, viltimine, rahvariiete valmistaimine, vana mööbli restaureerimine, raamatute köitmine, taluarhitektuuri taaselustamine (kooguga kaevude ehitamine, puidust tarade, väravate ja kiviaedade ehitamine), küla arengukavade kirjutamine, kaasaegsete seadmetega loodussõbralike kuivkäimlate ehitamine, pottsepp -kaminaladuja ja  ehitusviimistleja kursused, loodusgiidide õpe, maaturism, ettevõtlus, arvutiõpe, fotograafia, suguvõsauurimine, rannaniitude hooldamine jpm. Kõik koolitused on alguse saanud  huviliste soovidest ja vajadustest tulenevalt.

Koolitused Lihula Rahvaülikoolis koosnevad teoreetilistest loengutest ja praktilistest õppepäevadest looduses, külas, aias.

Lihula Rahvaülikool korraldab igal aastal õppesõite, tutvumaks positiivsete näidetega kodanikualgatuses, ühistegevuses, aianduses, restaureerimises, maaturismis, loodushoius ja on väga sageli ise võõrustajaks teiste maakondade huvilistele.

Igal aastal korraldab Lihula Rahvaülikool näitusi kursuslaste töödest.

Lihula Rahvaülikool on andnud välja:

  • trükise, laste värviraamat ”Minu Lihula”
  • õppevihiku noore-ema kursusel ”Kui laps on sündinud”
  • raamatu ”Lihula lilltiknd ja meistrid”

MTÜ Lihula Rahvaülikool omab arengukava, mida regulaarselt täiendatakse. Rahvaülikooli esindajad on haaratud kaasa maakondlike arengustrateegiate kavandamisse.